ANBI

Naam van de stichting: 

Stichting de 5 van Greup

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: B. Verbaas

Secretaris: B. Pegels

Penningmeester: B. Kruythoff

Kvknr: 56325002

ANBI nr: 852074220

Doelstelling en beleid:

Doel: Het in stand houden van een gedenkteken/monument ter ere van oorlogsslachtoffers (t.w. de vijf van Greup) en het houden van dodenherdenkingen op 4 mei en 19 september (dit voor de 5 mensen van de Greup.)

Het beleid: Het onder de aandacht brengen van het verhaal van de 5 van Greup in de Tweede Weereldoorlog d.m.v. lezingen en educatie op scholen. Het monument is geadopteerd door de CSG De Willem van Oranje, per schooljaar worden enkele lesuren gevuld met het verhaal van de vijf van Greup.

Beloningsbeleid:

Niemand binnen de stichting wordt voor zijn werkzaamheden beloond.

Financieel overzicht:

2019: geen inkomsten, uitgaven 284,00 euro, banksaldo 21/12/2019: 1800,00 euro.

2020: geen inkomsten, uitgaven 119,00 euro, banksaldo 31/12/2020: 1681,00 euro

Toelichting: de kosten bestaan uit kosten website en bankkosten.